ΚΕΑΕΧ: Σκοπός η επιστημονική κατάρτιση των μελών της - Του Δρ Νεόφυτου Α. Ζαμπά

 Στόχος η πρόοδο της ειδικότητας και κατά συνέπεια η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη χώρα μας

  

Του Δρ Νεόφυτου Α. Ζαμπά MD, PhD Αγγειοχειρουργός, Πρόεδρος ΚΕΑΕΧ*

 Η ΚΕΑΕΧ ιδρύθηκε το 2013. Η ίδρυση της προέκυψε μέσα από την ανάγκη ειδικά των νέων αγγειοχειρουργών για οργάνωση και επιστημονική πρόοδο της ειδικότητας στην Κύπρο.

Η πρόοδος και η εξέλιξη της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής είναι συνεχής. Οι ανάγκες του πληθυσμού επίσης βαίνουν αυξανόμενες. Η εισαγωγή νέων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών με την χρήση εξελιγμένων υλικών που διενεργούνται σε εξειδικευμένα υβριδικά αιμοδυναμικά εργαστήρια έχει αλλάξει την πρακτική και έχει μετατοπίσει την ανοικτή αγγειοχειρουργική προς τις ενδοαγγειακές επεμβάσεις.

Πολλές φορές είναι ωφέλιμο να διενεργούνται συνδυασμός επεμβάσεων ανοικτής και ενδαγγεικής χειρουργικής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παρουσία του Αγγειοχειρουργού είναι κομβικής σημασίας και μπορεί να δώσει τις απαραίτητες λύσεις. Σήμερα η παρουσία του σύγχρονου αγγειοχειρουργού επιβάλλεται στο στάδιο της πρόληψης, της διάγνωσης, της συντηρητικής θεραπείας και κυρίως της χειρουργικής ή επεμβατικής θεραπείας. Γι᾽ αυτό απαιτείται πολύπλευρη εκπαίδευση και γνώση που πρέπει να εμπλουτίζεται διαρκώς. Η γνώση των υπερήχων είναι απαραίτητη πλέον στην εκπαίδευση προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Η εκπαίδευση στις ενδοαγγειακές τεχνικές είναι επίσης απαραίτητη και εξετάζεται στις εξετάσεις ειδικότητας.

Σε άλλες περιπτώσεις η συνεργασία του αγγειοχειρουργού με άλλες ειδικότητες όπως η καρδιοχειρουργική, η επεμβατική ακτινολογία, η καρδιολογία, η νευρολογία, η διαβητολογία, η ακτινολογία, η ορθοπεδική, η νεφρολογία, η αιματολογία και η ογκολογία βελτιώνει την αποτελεσματικότατα της θεραπείας.

Οι συνεδριάσεις με συμμετοχή ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων (MDT meetings) και η συνεργασία στην λήψη αποφάσεων αλλά και στην παροχή της θεραπείας είναι πλέον γεγονός σε σύγχρονα κράτη με οργανωμένα συστήματα υγείας και πρωτόκολλα θεραπειών.

Σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο σύστημα υγείας, η επιστημονική εταιρεία (society) αποτελεί την ανώτατη αρχή που καθορίζει τις παραμέτρους άσκησης της ειδικότητας, και δίνει κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα της αρμοδιότητας της. Δυστυχώς το νομικό πλαίσιο στην ευρωπαϊκή χώρα μας υστερεί και οι δυνατότητες των επιστημονικών εταιρειών είναι περιορισμένες. Αυτό δημιουργεί πολλά κενά και πρόσφορο έδαφος σε ιατρούς επισκέπτες να ασκούν ιατρική χωρίς κανένα έλεγχο. Σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς είναι ανοχύρωτοι και ευάλωτοι σε επιτήδειους, φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. 

  • Ο σκοπός της ΚΕΑΕΧ είναι να συμβάλλει στην επιστημονική κατάρτιση των μελών της με σκοπό την πρόοδο της ειδικότητας και κατά συνέπεια την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην χώρα μας.

Εκτός από την εκπαίδευση σκοπός είναι να προάγεται η έρευνα και η συνεργασία με συναφείς ειδικότητες.

Η ΚΕΑΕΧ αριθμεί σήμερα 21 μέλη. Εκπροσωπεί την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή ένωση ειδικοτήτων στον τομέα της Αγγειοχειρουργικής - UEMS Section and Board of Vascular Surgery- και στην Ευρωπαϊκή Αγγειοχειρουργική Εταιρεία (ESVS).  Συμμετέχοντας στους διεθνείς αυτούς οργανισμούς ακολουθούμε τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προάγουμε το επιστημονικό έργο που επιτελείται στην χώρα μας από τα μέλη μας. Φροντίζουμε επίσης να προωθούμε δράσεις με σκοπό συμβαδίζουμε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αρχές άσκησης της αγγειοχειρουργικής.

 

ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ!

 

Ενδεικτικό της καθυστέρησης που παρατηρείται στη χώρα μας στην προσαρμογή στις εξελίξεις είναι υφιστάμενος κατάλογος των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων. Η ΚΕΑΕΧ διαπιστώνοντας ότι είναι ξεπερασμένος μετά από αρκετή μελέτη και κόπο δημιούργησε μία νέα λεπτομερή λίστα που ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες επεμβάσεις που προωθήθηκε στον Π.Ι.Σ. και στις ασφαλιστικές εταιρείες από το 2014. Δυστυχώς έχει μείνει σε κάποιο συρτάρι με αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία των επεμβάσεων που διενεργούνται σήμερα να μην είναι καταγεγραμμένη σε κανένα επίσημο κατάλογο δυσχεραίνοντας το έργο μας.

Η συμβολή της εταιρείας μας ήταν καθοριστική και υποστηρικτική στο να αυτονομηθεί η Αγγειοχειρουργική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από την Κάρδιο - θωρακοχειρουργική κλινική τον Ιούνιο του 2018. Αυτό έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της ειδικότητας με αύξηση του προσωπικού και του έργου της κλινικής, που είναι και η μοναδική κλινική στην Κύπρο.

Οι ανάγκες φυσικά είναι και παραμένουν αυξημένες στην Κύπρο με πληθυσμό που φτάνει περίπου στο ένα εκατομμύριο. Μια κλινική με δέκα κρεβάτια σε ένα νοσοκομείο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες για ιατρεία, χειρουργεία, συνεδριάσεις, εκπαίδευση ειδικευόμενων, έρευνα και συγγραφή εργασιών. Σήμερα υπάρχουν καταρτισμένοι συνάδελφοι που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας για παροχή υπηρεσιών αγγειοχειρουργικής μέσα από ένα σύγχρονο και καλά οργανωμένο σύστημα υγείας.

  • Η πραγματικότητα που βιώνουμε και οι αγκυλώσεις του υφιστάμενου συστήματος σε καμία περίπτωση δεν συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς και ο σχεδιασμός του Γ.ε.Σ.Υ. δεν φαίνεται να κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.

Πρόθεση μας είναι σαν ΚΕΑΕΧ να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στην ειδικότητα με μείωση της αναμονής και άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών μέσα από αρμονική συνεργασία των μελών μας. Αυτό προϋποθέτει αναγνώριση των αυξημένων αναγκών από το υπουργείο Υγείας αλλά και τον Ο.Α.Υ. ενόψει εφαρμογής του Γ.ε.Σ.Υ. Σύγχρονα φάρμακα αλλά και υλικά πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλους τους ασθενείς χωρίς κανένα διαχωρισμό.

Τα αντικείμενα της ειδικότητας είναι η καρωτιδική νόσος, τα ανευρύσματα θωρακικής και κοιλιακής αορτής, η περιφερική αρτηριακή νόσος, το διαβητικό πόδι, η μεσεντέριος ισχαιμία, το λεμφοίδημα, η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος και οι φλεβικές παθήσεις όπως η φλεβική ανεπάρκεια και άλλα. Σε αυτά τα θέματα σαν ΚΕΑΕΧ οργανώνουμε επιστημονικές ημερίδες για την επιμόρφωση των μελών μας αλλά και ενημέρωσης του κοινού.

Ως προς το τελευταίο η ΚΕΑΕΧ είναι η επιστημονική εταιρεία που σαν συνεργάτης διοργανώνει με επιτυχία εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την θρόμβωση, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης που εορτάζεται στις 13 Οκτωβρίου (World Thrombosis Day - http://www.worldthrombosisday.org).

Επίσης η ΚΕΑΕΧ εκπροσωπείται από τα μέλη της σε διεθνή συνέδρια παρουσιάζοντας το έργο που επιτελείται σε πολλά επίπεδα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Παρουσιάζοντας εν συντομία την ΚΕΑΕΧ και δράττοντας την ευκαιρία, απευθύνουμε κάλεσμα συνεργασίας σε άλλες επιστημονικές εταιρείες με σκοπό την διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων και άλλων εκδηλώσεων.

  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση www.csves.org
  • Ο Δρ Νεόφυτος Α. Ζαμπάς MD, PhD Αγγειοχειρουργός, είναι Πρόεδρος της ΚΕΑΕΧ

______________________________________

  • Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΝΩΣΗ ΛΤΔ. * Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια της εταιρείας που εκδίδει τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π. με αναφορά στην πηγή: www.iatrikostypos.com.cy / www.Healthtodaylife.com * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π.

 

 

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top