Απαράδεκτες και επικίνδυνες πρόνοιες!

  • Υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και επιδεινώνονται οι αντίξοες συνθήκες εργασίας για τους ιατρούς
  • Ενήργησαν ενάντια στα όσα διακηρύττουν περί εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
  • Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους ασθενείς εφόσον διαφαίνεται ότι ο ΟΑΥ επεδίωξε με τους Κανονισμούς το δικαίωμα να συμβάλλεται με πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για την παροχή φροντίδας υγείας από ιατρούς

Την έντονη αντίδραση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου (ΙΣΚ), προκάλεσε η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών για Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς, χαρακτηρίζοντας το γεγονός αυτό «απαράδεκτο και επικίνδυνο εφόσον έκδηλα υποβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας υγείας ενώ παράλληλα επιβαρύνει τόσο τους ειδικευόμενους ιατρούς όσο και τους επιβλέποντες ιατρούς με δυσβάστακτες ευθύνες και αντίξοες συνθήκες εργασίας».

ΠΙΣ και ΙΣΚ στρέφουν τα πυρά τους κατά του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ο οποίος έκδωσε τους Κανονισμούς και στον Υπουργός Υγεία ο οποίος τους κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταγγέλλοντας ότι «ενήργησαν ενάντια στα όσα διακηρύττουν περί εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».

Οι δυο θεσμικοί φορείς των ιατρών «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους ασθενείς εφόσον διαφαίνεται ότι ο Οργανισμός επεδίωξε με τους Κανονισμούς το δικαίωμα να συμβάλλεται με πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για την παροχή φροντίδας υγείας από ιατρούς».

Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο της κοινής ανακοίνωσης του ΠΙΣ και του ΙΣΚ:

«Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου (ΙΣΚ) πληροφορήθηκαν με κατάπληξη ότι οι Κανονισμοί για Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς όπως εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβλέπουν ότι στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας, ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε δικαιούχους εκ μέρους και υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ιατρού (Κανονισμός 15 στους Κανονισμούς και ιδίως ο Κανονισμός 15(2)(γ) για Προσωπικούς Ιατρούς και Κανονισμοί 13(2) και 14(1) στους Κανονισμούς για Ειδικούς Ιατρούς).

»ΠΙΣ και ΙΣΚ θεωρούν το γεγονός αυτό απαράδεκτο και επικίνδυνο εφόσον έκδηλα υποβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας υγείας ενώ παράλληλα επιβαρύνει τόσο τους ειδικευόμενους ιατρούς όσο και τους επιβλέποντες ιατρούς με δυσβάστακτες ευθύνες και αντίξοες συνθήκες εργασίας. Επισημαίνει δε, ότι οι πρόνοιες των Κανονισμών αναφορικά με τους ειδικευόμενους ιατρούς αντίκεινται στον ίδιο τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, τον οποίο όφειλαν να εφαρμόσουν και όχι να υποσκάψουν. Ο Νόμος προβλέπει ορισμούς για τους προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν ειδικευόμενους.

»Εξίσου κατάπληκτοι πληροφορήθηκαν ότι οι Κανονισμοί προβλέπουν ότι ανειδίκευτοι ιατροί δύνανται να εγγραφούν και συνάψουν σύμβαση με τον Οργανισμό για υπηρεσίες φροντίδας υγείας προς δικαιούχους ως προσωπικοί ιατροί αντίθετα με την πρόνοια του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, δηλαδή όχι κατόπιν παρακολούθησης ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά κατόπιν  εγγραφής για την παρακολούθηση, υπό την αίρεση της επιτυχούς συμπλήρωσης του.

»Εν όψει των πιο πάνω, ΠΙΣ και ΙΣΚ καταγγέλλουν ότι ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας ο οποίος έκδωσε τους Κανονισμούς και ο Υπουργός Υγείας ο οποίος τους κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενήργησαν ενάντια στα όσα διακηρύττουν περί εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εφόσον αυτό που προσφέρεται στον ασθενή είναι πρόσβαση σε προσωπικό ιατρό «υπό την αίρεση» ότι η εγγραφή ή/και ή σύμβαση του προσωπικού του ιατρού στο Σύστημα θα ακυρωθεί, λόγω μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ή της ειδικότητας του, οπότε ο ασθενής θα καλείται να επιλέξει άλλο προσωπικό ιατρό.

»ΠΙΣ και το ΙΣΚ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους ασθενείς εφόσον διαφαίνεται ότι ο Οργανισμός επεδίωξε με τους Κανονισμούς το δικαίωμα να συμβάλλεται με πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για την παροχή φροντίδας υγείας από ιατρούς.

»Καλούν επίσης τον πολιτικό κόσμο της Κύπρου να εγκύψει στα κακώς έχοντα του προτεινόμενου Συστήματος Υγείας».

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΟΙ Κανονισμοί για προσωπικούς και ειδικούς γιατρούς εγκρίθηκαν ομόφωνα σε συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής στις 5.04.2019 αφού προηγουμένως υπερψηφίστηκαν τροπολογίες που κατέθεσε η ΕΔΕΚ.

Με τους κανονισμούς καθορίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας, καθώς και οι τρόποι αμοιβής τους, η διαδικασίας εγγραφής τους και η διαδικασία σύναψης σύμβασης των εν λόγω ιατρών με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Με βάση τις τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν ο Οργανισμός θα μπορεί  να παρέχει πρόσθετα χρηματικά ή και άλλα κίνητρα και να χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους αμοιβής μόνο μετά από ενημέρωση της Βουλής.

Με άλλη τροπολογία διαγράφηκε αναφορά σε υπηρεσίες επανορθωτικής χειρουργικής και σε ιατρικές πράξεις που παρέχονται για αισθητικούς λόγους από προσωπικούς ιατρούς, εφόσον αυτές οι ιατρικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας άπτονται των αρμοδιοτήτων μόνο των ειδικών ιατρών και όχι των προσωπικών ιατρών.

Επίσης διαγράφηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία παθολόγοι, παιδίατροι και γηρίατροι θα μπορούν να παρέχουν νοσοκομειακή φροντίδα σε δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των δικαιούχων τους.Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top