• Στην ΕΕ και με την παρούσα της μορφής, υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης κι ανάπτυξης του Τομέα Υγείας στην Κύπρο, προς όφελος και των ασθενών και της ποιότητας υγείας στο τόπο μας

Με την απαρίθμηση 27 παρεμβάσεων και ερωτήσεων που κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο κατά τη λήγουσα περίοδο, απαντά ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ κ.Λευτέρης Χριστοφόρου στη σχετική ερώτηση του «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» για τα θέματα υγείας. Επίσης εκφράζει την άποψη ότι στην Ε.Ε. και με την παρούσα της μορφής, υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης κι ανάπτυξης του Τομέα Υγείας στην Κύπρο, προς όφελος και των ασθενών και της ποιότητας υγείας στο τόπο μας.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τις απαντήσεις του κ. Λ. Χριστοφόρου στο ερωτηματολόγιο της εφημερίδας μας:

 • Σε ποια θέματα στον Τομέα της Υγείας και γενικότερα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψηςδώσατε προτεραιότητα στο Ευρωκοινοβούλιο κατά τη λήγουσα πενταετία;

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Παρά το ότι ανέλαβα σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις για στήριξη διαφόρων ομάδων ασθενών και υποστήριξης προγραμμάτων για θέματα υγείας, κρίνω ότι είναι αντικειμενικότερο να καταθέσω με στοιχεία τις κυριότερες ενέργειες μου, που βρίσκονται επίσημα καταχωρημένες και στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου κατέθεσα τις κάτωθι παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόσο οι Παρεμβάσεις - Ερωτήσεις μου, όσο και οι εκτενείς απαντήσεις υπάρχουν δημόσια  στην ιστοσελίδα μου, στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πρωτοβουλίες μου στην Ε.Ε για τα κάτωθι.

 1. Αναγκαιότητα αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας
 2. Αναγκαιότητα δημιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου πρόληψης του καρκίνου του μαστού
 3. Αναγκαιότητα διαφώτισης για καρκινογόνες ουσίες σε προϊόντα
 4. Αναγκαιότητα δωρεάν εξετάσεων για καρκίνο του μαστού
 5. Αναγκαιότητα εμβολιασμών των παιδιών
 6. Αναγκαιότητα εφαρμογής προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής πολιτικής για τους μαθητές
 7. Αναγκαιότητα πλήρους διαφάνειας για τα καταναλωτικά προϊόντα
 8. Αναγκαιότητα προώθησης της μεσογειακής διατροφής
 9. Αναγκαιότητα στήριξης και πληροφόρησης για δωρητές οργάνων
 10. Αναγκαιότητα στήριξης του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος Κύπρου από την ΕΕ
 11. Αναγκαιότητα στήριξης των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας
 12. Ανάγκη παροχής ευρωπαϊκής κάρτας νοσηλείας σε όλους τους πολίτες της ΕΕ
 13. Διάθεση κονδυλίων για έρευνες για θεραπείες του καρκίνου
 14. Δικαίωμα επιλογής κέντρου θεραπείας από καρκινοπαθείς
 15. Δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος παιδιών με ειδικές ανάγκες
 16. Ευρωπαϊκή Δημόσια Υγεία
 17. Ευρωπαϊκό Σχέδιο Υγείας για όλους τους Πολίτες
 18. Η ΕΕ να κηρύξει το 2019 σε έτος ενημέρωσης και αντιμετώπισης του διαβήτη
 19. Η ΕΕ οφείλει να στηρίξει με κάθε μέσο τα παιδιά με αυτισμό και τις οικογένειές τους
 20. Η τουριστική προσβασιμότητα για τα ΑΜΕΑ - Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 21. Ηλεκτρονικά τσιγάρα και πιθανές επιπτώσεις
 22. Λήψη μέτρων για αντιμετώπιση του ανδρικού καρκίνου
 23. Κήρυξη, από την ΕΕ, του έτους 2016 ως έτους κατά του καρκίνου του μαστού
 24. Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου και ενέργειες ΕΕ
 25. Πρόληψη του καρκίνου
 26. Στήριξη ζευγαριών για εξωσωματική γονιμοποίηση
 27. Στήριξη των ασθενών με διαβήτη και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης της ασθένειας

Επίσης είναι αξιοσημείωτο να αναφέρω ότι μαζί με τον επόμενο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Manfred WEBER και το ΕΛΚ, καταθέσαμε Πρόταση για πολλαπλασιασμό των κονδυλίων για Έρευνα και Πρόληψη για το Καρκίνο. Βασικός μας στόχος, τα επόμενα χρόνια, να μηδενιστούν οι απώλειες ζωών από το καρκίνο. Είναι μία σημαντική πρόταση, πρόκληση που είμαστε αποφασισμένοι αλλά και δεσμευμένοι να υλοποιήσουμε με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Πρόεδρο το Manfred Weber, που ήδη στηρίζει δημόσια αυτή τη Πρόταση.

 • Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώριαεπαυξημένων υποβοηθητικών δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου ή και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στον ευρύτερο τομέα της υγείας που έχουμε ενώπιον μας ως κράτος και ως κοινωνία;

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Μέσα από την ομάδα μου, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε τον πυλώνα της Υγείας που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, κάθε κοινωνικού κράτους.

α. Προσπαθήσαμε μέσα από την Επιτροπή Προϋπολογισμού να αυξήσουμε τα κονδύλια που αφορούν την ανάπτυξη των υποδομών υγείας, της Έρευνας και Καινοτομίας και της Έγκαιρης Διάγνωσης και Πρόληψης των διάφορων ασθενειών.

β. Τα περιθώρια του προϋπολογισμού της ΕΕ, είναι περιορισμένα γιατί ο Προϋπολογισμός της ΕΕ έχει σταθερά έσοδα και δεν αυξάνονται. Παρά ταύτα όμως πιστεύω, κι αυτό διεκδίκησα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου, όπου συμμετέχω, υπάρχει η δυνατότητα μέσα από την αναδιανομή κονδυλίων να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για το Τομέα της Υγείας.

γ. Υπάρχει το τεράστιο και φιλόδοξο Σχέδιο Ευρωπαϊκών Στρατηγικών Επενδύσεων, το γνωστό Juncker Plan, που οι επενδύσεις του, τα επόμενα χρόνια, θα φτάσουν τα 500 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, όπου προβλέπονται επενδύσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας και κοινωνίας και μεταξύ αυτών και ο Τομέας της Υγείας. Μπορεί και η Κύπρος να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, νοουμένου ότι θα υπάρξει συνέργεια Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και νοουμένου ότι θα υπάρξει συντονισμός και προετοιμασία για να υποβληθεί επιλέξιμη πρόταση.

δ. Ήδη υπάρχουν χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και για το τομέα της υγείας, όπου μπορούν να απευθυνθούν όσοι ασχολούνται με το τομέα της Ιατρικής Έρευνας και Ερευνητικών Προγραμμάτων Υγείας.

ε. Θεωρώ ότι στην ΕΕ και με την παρούσα της μορφής, υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης κι ανάπτυξης του Τομέα Υγείας στην Κύπρο, προς όφελος και των ασθενών και της ποιότητας υγείας στο τόπο μας.

Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια, τα οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε εντός Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του τόπου μας κι αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.

______________________________________

 • Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΝΩΣΗ ΛΤΔ. * Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια της εταιρείας που εκδίδει τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π. με αναφορά στην πηγή: www.iatrikostypos.com.cy / www.Healthtodaylife.com * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π.

 

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top