• Μισθολογική ψαλίδα της τάξης των 50.000 ευρώ στις αμοιβές των ειδικών ιδιωτών  ιατρών του ΓεΣΥ και των ιατρών των δημόσιων νοσηλευτηρίων

 

  • Προτείνεται οριζόντια αύξηση στις απολαβές των ειδικών ιατρών με στόχο να μειωθεί το χάσμα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές των ειδικών ιδιωτών ιατρών του ΓεΣΥ και των ιατρών των δημόσιων νοσηλευτηρίων, που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει τις 50.000 ευρώ, καταγράφει η οικονομοτεχνική μελέτη του οίκου Deloitte που έγινε για λογαριασμό της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ).

Οι συντεχνίες των κυβερνητικών ιατών δεν έμειναν στη «διάγνωση» για τη μαζική φυγή ιατών από τα κρατικά νοσηλευτήρια. Προτείνουν και τη «θεραπεία» που δεν είναι άλλη από τη σμίκρυνση ή και εξάλειψη του χάσματος.  Η ΠΑΣΥΚΙ προτείνει οριζόντια αύξηση των απολαβών  για τους ειδικούς με στόχος να μειωθεί το χάσμα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού

Στις 24.10.2019 οι συντεχνίες των ιατρών του δημοσίου συναντήθηκαν με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Οι τρεις συντεχνίες ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΕΣΙ και ο κλάδος ιατρών της ΠΑΣΥΔΥ κατέληξαν σε μια κοινή πρόταση την οποία και παρουσίασαν στον ΟΚΥπΥ ως απάντηση της αρχικής πρότασης της επίσημης πλευράς.

Οι γιατροί ζητούν όπως το 20% των ακαθάριστων εσόδων του ΟΚΥπΥ που θα λαμβάνει ως αποζημίωση από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας επιστρέφεται ως κίνητρο στους γιατρούς με ειδικότητα. Αυτό μπορεί να κατανέμεται με διαφορετικούς τρόπος όπως:

  • Mε οριζόντια αύξηση στους αμοιβές των ειδικών γιατρών
  • Με ποσοστό επί των εσόδων των κλινικών /τμημάτων για τις ιατρικές πράξεις που εκτελούν.
  • Μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων για τα οποία υπάρχει η πρόθεση να συνεχιστούν. Τα πιλοτικά προγράμματα αφορούν συγκεκριμένες ειδικότητες με αυξημένο όγκο εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται ιατρεία, χειρουργικές ή άλλες εξετάσεις σε χρόνο μη εργάσιμο (π.χ τα απογεύματα)
  • Μέσω της παραχώρησης κινήτρων στους γιατρούς αναλόγως της παραγωγικότητας τους.

Οι γιατροί κατά την συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ υπογράμμισαν όπως οι όποιες αποφάσεις παρθούν για τα κίνητρα των ειδικών γιατρών καλύψουν και την 2η φάση του ΓεΣΥ. Την ενδονοσοκομειακή δηλαδή περίθαλψη και τις ιατρικές πράξεις που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η μελέτη της Deloitte διαπιστώνει ότι, το χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές των προσωπικών γιατρών ενηλίκων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ξεπερνά τις 21.000 ευρώ, ενώ κάπως καλύτερη φαίνεται πως είναι η κατάσταση με τους παιδιάτρους, με τη διαφορά αυτών που έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ, συγκριτικά με αυτούς που εργοδοτούνται υπό το καθεστώς του ΟΚΥπΥ, να ανέρχεται στις 6.789.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η μελέτη αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο της εντατικής διαβούλευσης που διεξάγεται μεταξύ των συντεχνιών των γιατρών του Δημοσίου (ΠΑΣΥΚΙ, Κλάδου Ιατρών ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΕΣΙ) και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για την παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων στους κυβερνητικών γιατρούς με στόχο, αφενός να αναχαιτιστούν οι απανωτές παραιτήσεις, αφετέρου να ελκύσουν το ενδιαφέρον νέων επιστημόνων να εργαστούν εκεί.

  • Για τους ειδικούς ιατρούς, η μελέτη προτείνει την καταβολή οριζόντιας αύξησης στις απολαβές των εργοδοτούμενων υπό το καθεστώς ΟΚΥπΥ με κύριο στόχο τη μείωση του χάσματος που υφίσταται καθώς και την υιοθέτηση κινήτρων που θα επιβραβεύουν τη συνεισφορά των εργοδοτουμένων σε επίπεδο κλινικής, πχ καταβολή φιλοδωρήματος το οποίο θα καθορίζεται στη βάση υλοποίησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο κλινικής.

Για την εξαγωγή των πιο πάνω συμπερασμάτων o οίκος χρησιμοποίησε ως παραδοχές τις αποζημιώσεις του ΟΑΥ προς τους ιδιώτες γιατρούς του ΓεΣΥ, όλα τα λειτουργικά τους έξοδα (ηλεκτρισμός, αναλώσιμα, τηλέφωνο, ίντερνετ, ασφάλεια, συνδρομή στον Ιατρικό Σύλλογο κ,α), το ενοίκιο και άλλες ανάγκες ή υποχρεώσεις όπως για παράδειγμα τη γραμματειακή υποστήριξη, την εισφορά τους στο φόρο και τις συνεισφορές τους στα ταμεία. Τα έξοδα των γιατρών υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο στις 17658 ευρώ/ μηνιαίως. Σύμφωνα με την μελέτη κατά μέσο όρο ένας κυβερνητικός γιατρός λαμβάνει ακαθάριστες ετήσιες απολαβές της τάξης περίπου των 69,254 ευρώ (από 60,000 έως 85,000 αναλόγως της κλίμακάς του).

Ο μέσος όρος της αμοιβής των ιδιωτών ανέρχεται στις 90,763 ευρώ που αντιστοιχεί στις ακαθάριστες ετήσιες απολαβές μόνο για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Η μελέτη αναφέρεται σε δύο ενδεικτικά παραδείγματα:

  • ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ: Για 110 ιατρικές πράξεις ένας νευρολόγος αποζημιώνεται με κατά μέσο 10,445 ευρώ ενώ η μελέτη υπολογίζει τις καθαρές ετήσιες απολαβές του στις 100,274 ευρώ.
  • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ: H υπολογιζόμενη αποζημίωση καρδιολόγου που αντιστιχεί σε 110 πράξεις ανέρχεται στις 14,479. Οι δε καθαρές μέσες ετήσιες απολαβές τους ανέρχονταιστις 115,075 ευρώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Αναφορικά με τους προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες η μελέτη της Deloitte υπολογίζει τις καθαρές ετήσιες μισθολογικές απολαβές των ιδιωτών γιατρών που έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ στις 58, 564 ευρώ και τις καθαρές μισθολογικές απολαβές των γιατρών του δημοσίου στις 37,177 ευρώ. Προκύπτει δηλαδή μια διαφορά στις αμοιβές της τάξης των 21,387 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι γιατροί λαμβάνουν ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα από 50,000 έως 85,000 ευρώ.

ΜΙΚΡΗ Η ΨΑΛΙΔΑ

ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ

Αρκετά πιο μικρή είναι ψαλίδα στις αμοιβές των παιδιάτρων του ΓεΣΥ του ιδιωτικού τομέα και των ιατρών της ίδιας ειδικότητας των κρατικών νοσηλευτηρίων.  

Σύμφωνα με τη μελέτη της Deloitte, ετησίως ένας παιδίατρος που έχει συμβληθεί με τον ΟΑΥ «καθαρίζει» 49,043 ευρώ ενώ ο παιδίατρος του ΟΚΥπΥ λαμβάνει ετήσιες καθαρές απολαβές ύψους 42,254 ευρώ. Η διαφορά που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στις 6,789 ευρώ.

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top